BYGGEPLASSKILT OG -SEIL.

Et skilt eller seil på byggeplassen er en effektiv opplysning til potensielle kunder om hva som kommer i forkant av et prosjekt.

Når prosjektet er i gang er tiden inne for å fortelle hvem som bygger.

 

Vi kan levere skilt og seil i alle størrelser og utforminger for permanent bruk og skilt og seil du kan bruke hver gang du er på et prosjekt.

 

© Pro Shop AS, 2017