VI TAR ANSVAR FOR MILJØET!

Pro Shop AS er opptatt av miljøet, og ønsker å fremstå som en miljøvennlig aktør i vårt marked og nærområde.

 

Vi har derfor gjennomgått våre rutiner og utarbeidet egne strenge rutiner for å ta vare på miljøet på best måte.

Det er gjort tilpasninger for avfallshåndtering, optimal energibruk, innkjøp og materialbruk, samt transport og forurensing.

For eksempel lar vi en del av varmen fra vår produksjon gå til oppvarming av produksjonslokalene.

 

Vår produksjon avgir ingen utslipp av kjemikalier, gass, eller annen luftforurensning som kan skade miljøet.

Farlig avfall og spesialavfall sorteres og sendes til gjenvinning. Alt annet avfall kildesorteres etter gjeldene krav.

 

Gjennom aktiv handling skal vi bidra til gode miljøløsninger i vår virksomhet.

 

Vårt mål er å overgå generelle bransjekrav.

 

Vårt overordnede mål for 2016 er å ta ansvar for miljøet ved å bli sertifisert Miljøfyrtårn.

Vi er allerede godt i gang med denne prosessen, men vil i 2016 ta skrittet fullt ut.

VI HAR NORGES FØRSTE SVANEMERKEDE STORFORMAT-PRINTER!

Allerede i 2009 fikk vi Norges første Svanemerkede storformat printer, og har nå totalt fire miljøvennlige HP Latex-printere.

HP Latex-blekk møter en rekke strenge helse- og miljøvennlige krav.

Vår HP65500 er Norges

første svanemerkede storformatsprinter.

EPOST

post@proshopas.no

TELEFON

+47 66 96 52 50

BESØKSADRESSE

Munkerudstubben 2

1454 Fagerstrand

© Pro Shop AS, 2017