Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale, leverer Pro Shop AS alle leveranser på følgende vilkår.

Dette gjelder uansett eventuelle avvikende bestemmelser i den av kjøper avgitte ordre eller aksept.

 

Pris:

I henhold til avtale anført på tilbud. Alle priser oppgis i NOK ekskl. mva.

 

Betaling:

I henhold til avtale anført på tilbud, ordrebekreftelse eller faktura. Ved for sen betaling beregnes 1% rente pr. måned.

 

Salgspant:

Pro Shop AS har salgspant i varer som blir levert til de i sin helhet er betalt.

Varer som ikke er betalt i sin helhet kan ikke avhendes, håndpantsettes, sammenføyes, bearbeides eller påkostes uten Pro Shop AS forutgående skriftlige samtykke.

 

Transport og emballasje:

Transport og emballasje anføres etter regning.

 

Tillegg og gebyrer:

Pro Shop AS beregner seg et ekspedisjonsgebyr på kr. 50,00 ekskl. mva. Emballasje inngår ikke i beregnet gebyr.

Det tillegges en oppstartskostnad på kr. 300,00 ekskl. mva. på alle ordre.

Oppstartskostnaden anføres én gang pr. ordre uavhengig av ordrens størrelse hvis ikke annet er avtalt.

 

LEVERANSER:

Leveringstid:

Leveringstiden fastsettes så langt som mulig etter kjøpers ønske. Leveranse anses som levert når ordren er sendt eller avhentet i sin helhet.

Pro Shop AS yter ikke erstatning som følge av det tap kjøperen påføres som følge av forsinket levering.

 

Levert antall:

Pro Shop AS forbeholder seg retten til å foreta delleveringer med mindre annet er avtalt ved kjøp.

 

REKLAMASJON:

Transport:

Kunde må ved leveransens ankomst uten opphold reklamere til befrakter hvis transportskade er oppstått.

 

Produkt:

Eventuelle reklamasjoner må fremsettes innen 8 dager etter varens mottakelse. Dersom reklamasjonen godkjennes, ytes prisavslag inntil fakturaens verdi. Pro Shop AS yter ikke erstatning som følge av det tap kjøperen påføres som følge av mangler ved varene, direkte eller indirekte, herunder følgeskader så som tapt arbeidsfortjeneste, dagbøter, annet fortjenestetap etc., dersom dette ikke uttrykkelig er avtalt ved bestilling.

Anvendes produktet ikke i samsvar med antatt/oppgitt bruk eller utsettes for påvirkninger som ikke er forutsatt, er Pro Shop AS uten ansvar for produktet, dersom det ikke er inngått skriftlig avtale om at produktet også er anvendelig til disse formål eller under disse spesielle omstendigheter.

 

PRIS- OG LEVERINGSBETINGELSER

EPOST

post@proshopas.no

TELEFON

+47 66 96 52 50

BESØKSADRESSE

Munkerudstubben 2

1454 Fagerstrand

© Pro Shop AS, 2017