Vi tar ansvar for miljøet!

ansvarlig produksjon miljøvennlig miljø

Pro Shop AS er opptatt av miljøet, og ønsker å fremstå som en miljøvennlig aktør i vårt marked og nærområde.

Vi har derfor gjennomgått våre rutiner og utarbeidet egne strenge rutiner for å ta vare på miljøet på best måte.
Det er gjort tilpasninger for avfallshåndtering, optimal energibruk, innkjøp og materialbruk, samt transport og forurensing.

For eksempel lar vi en del av varmen fra vår produksjon gå til oppvarming av produksjonslokalene.

Vår produksjon avgir ingen utslipp av kjemikalier, gass, eller annen luftforurensning som kan skade miljøet.

Farlig avfall og spesialavfall sorteres og sendes til gjenvinning.
Alt annet avfall kildesorteres etter gjeldene krav.

Gjennom aktiv handling skal vi bidra til gode miljøløsninger i vår virksomhet.
Vårt mål er å overgå generelle bransjekrav.

NORGES FØRSTE SVANEMERKEDE STORFORMAT-PRINTER

Allerede i 2009 fikk vi Norges første Svanemerkede storformat printer.
Denne er nå oppgradert til en ny generasjon av Latex-printere, og vi har nå totalt fire miljøvennlige HP Latex-printere.