TRAFIKKSKILT


Er du lei av feilparkerte biler eller sjåfører som ikke tar hensyn til lekende barn?

Vi produserer opplysningsskilt og privatrettslige skilt til vei og gate, med og uten refleksbunn.

Ved oppsetning av skilt på privat område eller privat vei bør du, så langt det lar seg gjøre, følge de samme utformingene og symbolene som gjelder for vanlige trafikkskilt.
Dette for at bilførere skal oppfatte og lettere respektere skiltingen.

Vi lagerfører det du trenger av oppsetningsutstyr som klammer, fundamenter og skiltstoper.

Vær oppmerksom på at det er Politiet som er avgjørende skiltmyndighet, og har mulighet til å be skiltingen fjernet.

Erfaringsmessig får skilter utformet og montert som vanlige trafikkskilt stå i fred.

All skilting foregår på eget ansvar.
Pro Shop AS som produsent kan følgelig ikke stilles til ansvar for de skilter som blir satt opp.

FLERE PRODUKTER I SAMME KATEGORI: